House Rules: House of Wonders Outdoor

Algemeen
De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement of locatie kunnen ondervinden.

Programma
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen.

Leeftijdsgrens
De leeftijd die gehanteerd wordt is 18+. De leeftijd zal bij aanvang van het evenement worden gecontroleerd en er zal bezoekers naar een ID gevraagd worden. 

Toegang
Om toegang te krijgen tot House of Wonders dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop (door middel van Eventix). Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. 

Toegangscontrole
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het weigeren van de controle heeft als gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. Bezoekers mogen aangeven liever gefouilleerd te worden door een vrouwelijke beveiliger. 

Verboden middelen en voorwerpen (drugs en wapens)
Bij aanvang van het evenement worden de bezoekers gefouilleerd op verboden middelen en wapens. Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de ‘’zero tolerance’’ regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan op het terrein. Wanneer iemand gevonden wordt met drugs/wapens/o.i.d. dan wordt de toegang tot het evenement ontzegt. Wanneer de hoeveelheid drugs boven de gebruikershoeveelheid ligt dan worden de autoriteiten ingeschakeld. Met wapens binnen de Wet Wapens en Munitie worden de autoriteiten ten alle tijden ingeschakeld. Voorwerpen die kunnen dienen als wapens zoals een zakmes, selfiestick etc., zullen ook in beslag genomen worden. Bezoekers die bij entree aanzienlijk onder invloed van drank en/of drugs zijn, worden geweigerd. 

Kleding
Het dragen van kleding met nationalistische en/of politieke uitingen is verboden. Ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding of maskers is verboden. Hierop wordt tijdens aanvang gecontroleerd. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening zijn dat er niet aan deze kledingvoorschriften wordt voldaan.

Toegang is verboden met het volgende
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken, glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamera functie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is verboden om handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

Diefstal en verlies
Op het evenemententerrein zijn kluisjes aanwezig. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. House of Wonders is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de auto. Na afloop van het evenement zal de organisatie van HOW de verloren voorwerpen naar de gemeente brengen en hiervoor aandacht schenken op de social media kanalen.

Munten
Drank en eten kan worden gekocht met de hiervoor aangestelde munten. Munten zijn verkrijgbaar bij de kassa’s, waar alleen met pin kan worden betaald. Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen voor de betreffende editie geldig. Deze munten kunnen niet worden ingewisseld.

Toiletten
Op het terrein zijn voldoende toiletvoorzieningen, welke gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan om met meerdere bezoekers tegelijkertijd 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO
Op het festivalterrein is een EHBO-post aanwezig. De hulpverleners zijn in het bezit van een geldig EHBO-diploma en helpen de bezoekers in alle nodige medisch-gerelateerde situaties. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden.  

Foto’s, video’s en geluidsopnames
Een ieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in voorkomt. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Parkeren (auto’s en fietsen)
Fietsen en voertuigen dienen op de daarvoor aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden. 

Geluidsniveau
De organisatie zal de door het VNPF en VVEM aangestelde maximale toegestane geluidsniveau van 103 decibel aanhouden. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. 

Roken
Roken is alleen toegestaan in de buitenlucht. 

Bekermunten
Tijdens het evenement wordt gebruik gemaakt van bekermunten. Bij de bar moet je deze beker inleveren om een nieuw drankje te krijgen. Als je geen munt of beker inlevert, moet je een extra muntje betalen. Dit initiatief zorgt ervoor dat er zo min mogelijk afval op het terrein zal zijn.