House Rules: The Cellar

Algemeen
De organisatie, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement of locatie kunnen ondervinden.

Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht om het programma te wijzigen.

Ongewenst gedrag
Ongewenst gedrag, in welke vorm dan ook, wordt absoluut niet getolereerd. Onder ongewenst gedrag verstaat HOW onder andere: racistische, fascistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, ongewenste intimiteiten, hinderlijk en/of agressief gedrag, vernielingen en geweld. Bij enige vorm van ongewenst gedrag wordt de bezoeker verwijderd van de locatie, zonder teruggaaf van entreegelden.

Leeftijdsgrens
De leeftijd die gehanteerd wordt is 18+. De leeftijd zal bij aanvang van het evenement worden gecontroleerd en er zal bezoekers naar een ID gevraagd worden. 

Toegang
Om toegang te krijgen tot The Cellar dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs. Tickets zijn verkrijgbaar via onze online ticketshop (door middel van Eventix). Eenmaal gekochte kaarten worden niet teruggenomen. Doorverkoop van kaarten aan derden met het oogpunt winst te behalen is verboden. 

Toegangscontrole
Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het weigeren van de controle heeft tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd, zonder teruggaaf van entreegelden. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen. 

Tassen: Het is niet toegestaan om grote tassen mee te nemen. Een tas ter grootte van een A4 formaat en een dikte van 15cm is wel toegestaan.

Verboden middelen en voorwerpen (drugs en wapens)
Bij aanvang van het evenement worden de bezoekers gefouilleerd op verboden middelen en wapens. Vanuit de Nederlandse overheid is bepaald dat alle festivals in Nederland de ‘’zero tolerance’’ regeling hanteren. Dit houdt in dat er geen soft- en harddrugs zijn toegestaan. Wanneer iemand gevonden wordt met drugs/wapens/o.i.d. dan wordt de toegang tot het evenement ontzegt. Wanneer de hoeveelheid drugs boven de gebruikershoeveelheid ligt worden de autoriteiten ingeschakeld. Met wapens binnen de Wet Wapens en Munitie worden de autoriteiten ten alle tijden ingeschakeld. Voorwerpen die kunnen dienen als wapens zoals een zakmes, selfiestick etc., zullen ook in beslag genomen worden. Bezoekers die bij entree aanzienlijk onder invloed van drank en/of drugs zijn, worden geweigerd. 

Kleding
Het dragen van nationalistische en/of politieke uitingen in kleding is verboden. Ook het dragen van gezichtsbedekkende kleding of maskers is verboden. Hierop wordt tijdens aanvang gecontroleerd. De organisatie houdt zich het recht om de toegang tot het evenement te ontzeggen, wanneer zij van mening zijn dat er niet aan deze kledingvoorschriften wordt voldaan.

Toegang is verboden met het volgende
Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur- of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen dienen, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamera functie). Dit alles op straffe van inbeslagname en/of aangifte.

Het is verboden om handel te drijven op en rond het evenemententerrein zonder toestemming van de organisatie.

Diefstal en verlies
Er is een garderobe aanwezig bij The Cellar. Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijtraken van spullen. Daarbij is House of Wonders niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen tickets. De organisatie adviseert om geen waardevolle spullen mee te nemen naar een evenement en/of achter te laten in de auto. Na afloop van het evenement zal de organisatie de verloren voorwerpen naar de gemeente brengen en hiervoor aandacht schenken op de social media kanalen.

Betaling
Tijdens The Cellar wordt per bestelling betaald aan de bar. Er wordt dus niet met munten gewerkt. 

Toiletten
Er zijn voldoende toiletvoorzieningen aanwezig, welke gratis toegankelijk zijn. Het is niet toegestaan om met meerdere bezoekers tegelijkertijd 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

Foto’s, video’s en geluidsopnames
Eenieder die het evenemententerrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in voorkomt. De organisatie gebruikt deze opnamen voor promotionele doeleinden.

Parkeren (auto’s en fietsen)
Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het parkeren van auto’s en fietsen op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen rondom de Eventlocatie.

Geluidsniveau
De organisatie zal het door de VNPF en VVEM aangestelde maximale toegestane geluidsniveau van 103 decibel aanhouden. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor. 

Roken
Roken is alleen toegestaan in de buitenlucht.